Aktiviti MISG-ABIM

Kegiatan-kegiatan MISG-ABIM kesemuanya menjurus ke arah pembentukan peribadi, keluarga dan seterusnya masyarakat muslim sejati secara bersepadu, yang merangkumi aspek-aspek rohani, jasmani dan mental.

Secara umumnya, aktiviti-aktiviti utamanya boleh dibahagikan kepada dua iaitu berkala dan tidak berkala. Di antara aktiviti-aktiviti berkala adalah:

1. Perhimpunan Silaturrahim atau Sambutan Pelajar Baru (Oktober)
2. Perhimpunan Musim Sejuk (Disember)
3. Perhimpunan Musim Bunga (April)
4. Perhimpunan Musim Panas (Jun)
5. Perhimpunan Helwa

Aktiviti-aktiviti tidak berkala pula, antaranya ialah:

1. Usrah atau perkumpulan ilmu
2. Ceramah umum
3. Program latihan kepimpinan, ketrampilan dan motivasi
4. Sesi diskusi atau wacana intelektual
5. Penerbitan - 'Tinjauan' (setiap bulan)
6. Rehlah dan ziarah

No comments: